Microsofts tågsimulator


Jag leker lite med Microsofts tågsimulator emellanåt. Jag har mitt första aktivitetspaket, fem aktiviteter för Hisatsu Line, för nedladdning här. Dessutom jobbar jag på ett paket för Maria's Pass.

Varför inte någon av de "svenska" linjerna? Eftersom det fortlöpande kommer ändringar, nya modeller, nya ommålningar etc, så är jag helt enkelt rädd att aktiviteten kommer att kräva fordon som plötsligt inte finns för nedladdning - alltså måste jag ändra i aktiviteterna, eller att den linje jag gjort aktiviteten för är ändrad (och så fungerar inte aktiviteten).
Jag har dessutom försökt göra aktiviteter för JBJ och fått evighetsproblem med dvärgsignaler som inte slår om. Men det kanske blir någon gång.Microsoft Train Simulator

I'm playing around with Train Simulator from time to time. My first activity pack, five activities for the Hisatsu Line, is available for download here. I am also working on a package for Maria's Pass.