Välkommen till min sida!

Denna sida är tillägnad min tåghobby. Framför allt finns här bilder. De allra flesta är nutida tagna med digitalkamera,men det finns även några inscannade äldre bilder. Om inget särskilt anges gäller följande:

Bilderna får användas fritt för icke-kommersiellt bruk om källan tydligt anges, och
1) sammanhanget inte torgför politiska åsikter
2) sammanhanget inte är ägnat att misskreditera någon eller något
3) sammanhanget är lagligt

För övrig användning av bilderna (kommersiell/politisk) , kontakta mig.

This page, of which most is in Swedish only (Train Simulator related stuff is available in English), is dedicated to my train hobby. Primarily, you can find pictures here. Most images are newer, shot with a digital camera, but there are also some scanned older photos. If no special clause is mentioned, the following applies:

The pictures may be used freely for non-commercial purposes if the source is clearly noted, and
1) the context is not political
2) the context does not criticise anyone or anything
3) the context is legal where published

For other usage (commercial/political), please contact me.